Resultaatgericht en betrokken

Pels Reïntegratie & (Job)coaching biedt ruime ervaring en kennis op het terrein van verzuim-interventie, re-integratie, individuele begeleiding en jobcoaching. En kenmerkt zich door een resultaatgerichte en betrokken manier van begeleiden van dit proces.

  1. Re-integratie: het vinden van ander werk wanneer gebleken is dat het eigen werk door beperkingen niet langer passend is.

  2. Jobcoaching: het verbeteren van de werknemersvaardigheden.

  3. Preventieve loopbaancoaching: het voorkomen van langdurig verzuim door in een vroeg stadium te zoeken naar mogelijkheden die fysiek of qua persoonlijkheid beter passen.

  4. Individuele begeleiding: wanneer het door een psychische of psychiatrische beperking niet goed lukt om het eigen leven en de verplichtingen daarin georganiseerd te krijgen.

  5. Sollicitatietraining: trainen van sollicitatievaardigheden.

  6. Assertiviteitstraining: grenzen herkennen, erkennen en leren stellen.